24 Eylül 2009 Perşembe

Kültür Bakanlığı Film Yapım Destekleri Hakkında

Ağustos ayı sonu itibarıyla Kültür Bakanlığı Destek Kurulu tarafından yapım destegi verilen projeler açıklandı. Böylece 2009 yılının toplam destek tutarları da resmiyet kazanmış oldu. Mevcut duruma göre 2009 yılında Bakanlık tarafından toplam 29 uzun metrajlı filme verilen yapım desteği tutarı 7.075.000 TL (3.241.000 Euro) olarak gerçekleşti. Böylece ortalama bir filme verilen destek miktarı 244.000 TL (112.000 Euro) olarak hesaplanabilir.
Geçtiğimiz 2008 yılında ise toplam 30 filme 7.215.000 TL verilmişti.
Hemen belirtelim, bu rakamlar sadece yapım desteği toplamları, yani yapım sonrası desteği, senaryo yazım desteği ve belgesel desteği gibi diğer kalemler bu toplama dahil edilmedi.
Destek miktarındaki bu azalma global ekonomk krizin sinema sektörüne etkisi olarak değerlendirilebilir.
Uzatma Dakikaları der ki her rakam başka rakamlarla karşılaştırıldığında anlam kazanır. Bu fikirden hareketle gelin 2009 yılında diğer birkaç ülkenin gerçekleşen destek tutarlarına bir göz atalım:
İsveç: 15.000.000 Euro (14 film, 14 belgesel desteklendi)
Avusturya: 18.600.000 Euro (19 film desteklendi)
İrlanda: 23.000.000 Euro (film, belgesel ve kısa film toplam destek tutarı)
Gürcistan: 2.500.000 Euro
Dikkat edilirse buraya Almanya, Fransa, İspanya gibi devlerin rakamlarını yazmadım bile. Ancak Türk filmlerinin gerek gişe başarısı, gerekse uluslararası performansı düşünülürse daha fazla desteği ve teşviği hakettiği çok açık.
Özellikle film başına ortalama 112.000 Euro ortalama destek bir filmin toplam bütçesinin ancak %20'lik bir tutarına denk geliyor. Sektörde kaynak sıkıntısını düşünürsek bu resmin kısa bir süre içinde ciddi bir sıkışma ve kısırlaşma etkisi yaratacağını kestirmek güç değil.